background="../images/back2.jpg" border="0" bgproperties="fixed"

על החברה


ד.נ. כל גדר בע"מ הוקמה בשנת 1993 והיא מהחברות הוותיקות בתחום הגידור בארץ.

לחברה פריסה ארצית והיא מבצעת עשרות פרויקטים בארץ ובחו"ל בו זמנית.

לחברה מספר צוותי התקנה אורגניים, ובנוסף היא מסתייעת במספר קבלני-משנה קבועים, בפריסה ארצית, שנותנים מענה מיידי ללקוח.

לחברה ניסיון רב בביצוע עבודות מורכבות והיא עוסקת בכל סוגי הגידור הקיימים - החל מרשתות, רשתות מרותכות, גדרות פח-איסכורית, מעקות, פרופילים, מאחזי יד ועוד.

בין לקוחותינו נמצאים: 'רכבת ישראל בע"מ', 'החברה הלאומית לדרכים בע"מ', 'מקורות חברת המים בע"מ', 'דרך ארץ', 'חברת כביש חוצה ישראל', 'דניה סיבוס בע"מ', 'החברה למשק וכלכלה', 'נתיבי איילון', 'נתיבי הגז הטבעי לישראל', ועוד.

יעדינו הם, מתן מענה מהיר, ביצוע איכותי ובמחיר תחרותי והוגן - ושביעות רצון הלקוחות.